Mezinárodní mistrovské pěvecké kurzy a praxe s orchestrem

Mezinárodní pěvecké centrum Antonína Dvořáka    

vyhlašuje

25. mezinárodní interpretační seminář MISTROVSKÉ PĚVECKÉ KURSY

Karlovy Vary | 29. 2. - 6. 3. 2020

Podporuje Ministerstvo kultury České republiky, Karlovarský kraj a Město Karlovy Vary

Vedení semináře:

KS Eva Randová (Česká republika)

KS Peter Dvorský (Slovensko)

Maestro Antonio Carangelo (Itálie)

Dirigent Jiří Štrunc (Česká republika)

Alois Ježek, ředitel MPC AD o.p.s.

 

Eva Randová, mezzosopranistka, bývala sólistkou ostravské opery a pražského Národního divadla. Po roce 1969 vstoupila i na prestižní zahraniční jeviště – hostovala v milánské Scale, newyorské Metropolitní opeře, Paříži, Mnichově, Vídni, Londýně nebo v San Francisku. Od září 1970 byla sólistkou opery ve Stuttgartu, od 1.9.1980 byla současně angažována v New Yorku (Metropolitan Opera) pro wagnerovské úlohy. V letech 1995-1998 se opět vrátila do Prahy a v tomto období působila jako ředitelka Státní opery Praha. Její přesvědčivý a strhující dramatický projev se uplatnil např. v rolích Kostelničky a Kabanichy, které zpívala v Londýně v Covent Garden v letech 1986 a 1994. V současné době se stále věnuje výuce pěvecké techniky a interpretace v mistrovských pěveckých kurzech.

Peter Dvorský studoval na konzervatoři v Bratislavě. Debutoval na jevišti Slovenského národního divadla rolí Lenského v Čajkovského Eugenu Oněginovi. V roce 1973 zvítězil v pěvecké soutěži Mikuláše Schneidera-Trnavského. V roce 1974 se stal laureátem mezinárodní pěvecké soutěže v Moskvě. Od roku 1977 byl stálým hostem Státní opery ve Vídni. Slavil úspěchy na více než šedesáti operních scénách pětadvaceti zemí celého světa, mezi nimiž nechyběla ani newyorská Metropolitní opera, milánská La Scala londýnská Covent Garden, Opera v Mnichově, ve Frankfurtu nad Mohanem, v Berlíně a Curychu. Státní opera ve Vídni mu udělila titul komorního pěvce. V Karlových Varech předsedá od roku 2001 odborné porotě Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka. Peter Dvorský je držitelem ceny Centrope pro rok 2012, v dubnu 2013 byl Peter Dvorský vyznamenán Cenou Enrika Carusa. V letech 2013-2018 působil Peter Dvorský jako ředitel Slovenského institutu v italském Římě.

Antonio Carangelo se narodil v Lecce v Jižní Itálii. Studoval na hudební fakultě v Ženevě a na umělecké akademii v Osimu. Debutoval v Ženevě, ale až když vystupoval jako Ernano v New Yorku se proslavil ve světě opery a operety. Studoval s Maestrem Mariem del Monacem a s Ettorem Campogallianim. U těchto učitelům získal hluboké znalosti a zkušenosti, které mu otevřely dveře do divadel po celém světě. V jeho bohatém repertoáru jsou rovněž zastoupeny tradiční italské a neapolské písně. V posledních letech vybudoval vlastní pěveckou akademii ve Vídni Carangelo Akademie, kde s velkým nadšením předává žákům své znalosti. Pořádá též mistrovské pěvecké kurzy po celé Evropě.

 

Dirigent Jiří Štrunc vystudoval hru na housle na konzervatoři v Plzni a obor dirigování na Akademii múzických umění v Praze (1995). V roce 1993 absolvoval studijní pobyt v Guildhall School of Music v Londýně a mistrovské kurzy u prof. Helmutha Rillinga. Získal řadu ocenění na dirigentské soutěži Pražského jara 1995. Od roku 1997 je stálým dirigentem opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. V letech 1996–2000 působil jako dirigent Karlovarského symfonického orchestru, v sezoně 2010/2011 zde byl šéfdirigentem a poté se stal hostujícím dirigentem. Od roku 2004 pravidelně spolupracuje s Gunma Symphony Orchestra a Yamagata Symphonic Orchestra (Japonsko) a pravidelně vystupuje na mezinárodních hudebních festivalech Pražské jaro a Smetanova Litomyšl. Pedagogicky působí Jiří Štrunc od roku 1992 na konzervatoři v Plzni, v letech 2009–2011 rovněž na katedře dirigování Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Partnerem pěvců při mistrovských kurzech je Karlovarský symfonický orchestr, profesionální hudební těleso s více než 200letou tradicí.

 

Hlavním posláním mistrovských kursů v roce 2020 je

a) pedagogicko-umělecká práce profesorů s účastníky semináře na zdokonalování pěvecké techniky a interpretace studovaných stylů, písní a árií (do studia s klavírem lze zařadit i náročnější operetní árie), na jazykové preciznosti nastudování v originálním jazyku apod.

b) praxe pěvců s dirigentem a orchestrem na interpretaci árií ze světových oper.

Mistrovské kursy jsou současně přípravou na Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka.

Semináře se mohou zúčastnit zájemci, kteří splní podmínky Mistrovských pěveckých kursů 2020.

Účast vlastních korepetitorů není možná. Organizátoři kursů zajistí korepetitory pro všechny účastníky na své náklady.

Seminář bude otevřen, pokud se do vyhlášených interpretačních tříd přihlásí minimálně po 6 maximálně po 10 účastnících.

Vypsané interpretační třídy

A. třída KS Evy Randové

- studium české a světové operní literatury

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

B. Třída KS Petera Dvorského

- studium české a světové operní literatury

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

C. Třída Maestra Antonia Carangela

- studium italského a francouzského repertoáru

- zkoušky s dirigentem a orchestrem

Praxe s dirigentem a orchestrem

Třídy A, B i C se zúčastňují samostatně zkoušek s dirigentem a orchestrem dle časového rozvrhu. Pro zkoušky s orchestrem účastníci semináře v přihlášce uvedou 2 árie z repertoárové přílohy, které umí zpaměti. Jednotlivé árie pro praxi s orchestrem by neměly být delší než 6 minut. Dirigent Jiří Štrunc po konzultaci s pedagogy rozhodne o jedné nebo dvou áriích, které bude účastník zkoušet s orchestrem, přičemž rozhodující je vhodný výběr repertoáru a hlasová dispozice frekventanta.

Rozhodnutí, kdo vystoupí na závěrečném koncertu, je závislé na výsledku umělecké spolupráce s orchestrem.

Průběh semináře

           

Ve třídách se realizuje příprava na zkoušku s orchestrem, zdokonalování pěvecké techniky, dále má účastník možnost zasvěcené přípravy interpretace písní, operní tvorby, řešení problémů správné výslovnosti a kontroly výběru soutěžních úkolů pro Mezinárodní pěveckou soutěž Antonína Dvořáka.

V neděli po dopolední frekvenci bude určen program a účinkující pro komorní koncert, který se uskuteční v pondělí 2. března 2020 v Kongresovém sále hotelu Kriváň s doprovodem klavíru v rámci odpolední frekvence.

Ve středu 4. března 2020 večer bude určen program Závěrečného koncertu, který se uskuteční v pátek 6. března 2020 v 19:30 hodin v Lázních III.

Podmínky účasti

a) kandidát zašle vyplněnou přihlášku spolu s portrétní fotografií a krátkým životopisem nejpozději do na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo poštou na adresu Mezinárodní pěvecké centrum A. Dvořáka, o.p.s., Šmeralova 40, 360 05 Karlovy Vary

b) kandidát si připraví

-          pro spolupráci s orchestrem 2 árie zpaměti z uvedené repertoárové přílohy

-          další repertoár podle svého zájmu

Znalost všech připravených árií zpaměti je předpokladem úspěšné a kvalitní praxe s   orchestrem.

Podle rozhodnutí dirigenta a uměleckého vedení semináře bude stanoven program operního koncertu s orchestrem v pátek 6. března 2020.

c) kandidát zašlekursovné na bankovní účet pořadatele do 15. ledna 2020:

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Karlovy Vary

č. ú. 514913034/2700

IBAN CZ4927000000000514913034

S.W.I.F.T. BACX CZ PP

V případě neúčasti bude kurzovné vráceno na účet přihlášeného kandidáta po odečtení storno poplatku ve výši 15 % z částky kurzovného.

Kursovné

 • Aktivní každodenní účast na lekcích ve vybrané interpretační třídě s výukou.
 • Na základě rozhodnutí uměleckého vedení semináře vystoupí účastníci semináře na komorním koncertu v pondělí 2. března 2020.
 • Aktivní účast na 2 zkouškách s orchestrem. Po druhé zkoušce s orchestrem bude stanoven program závěrečného koncertu včetně účinkujících.
 • Ubytování se snídaní v termínu

400 EUR (pro účastníky z ČR a SR 7000 Kč)

Kursovné zahrnuje:

 1. Vedení interpretačních tříd profesory KS Evou Randovou, KS Peterem Dvorským a Maestrem Antoniem Carangelem s jejich korepetitory.
 2. Úhrada nákladů spojených se zajištěním symfonického orchestru a nájmu pro zkoušky a operní koncert.
 3. Umělecké vedení, příprava a realizace zkoušek a koncertu s orchestrem dirigentem Jiřím Štruncem.
 4. Úhrada nájmu učeben v komplexu Kriváň, stěhování a ladění klavíru.  
 5. Ubytování se snídaní ve dvoulůžkovém pokoji s dalším účastníkem semináře v hotelu v centru lázeňského města.
 6. Fotografie účastníků semináře s profesory.
 7. Certifikát o účasti na semináři s podpisem pedagogů, korepetitorů a dirigenta orchestru.

Ubytování (podmínky shodné pro všechny vypsané třídy)

-      Účastníci semináře jsou po dobu svého pobytu ubytováni ve dvoulůžkových pokojích s dalším účastníkem semináře v hotelu v centru lázeňského města, ubytování je včetně snídaně.

-      Pokud účastníci semináře požádají o ubytování v jednolůžkových pokojích, připlatí si při registraci poplatek 200 Kč za každou noc a den s ohledem na volnou kapacitu hotelu.

-     V případě dřívějšího příjezdu nebo pozdějšího odjezdu účastníka ze semináře mu organizátor zajistí ubytování za výhodnou cenu 450 Kč/noc se snídaní, v případě samostatného ubytování za 600 Kč/noc se snídaní.

-     Ubytování nemají hrazeno doprovázející osoby (např. pedagogové, rodinní příslušníci), pro které na jejich žádost zajistí sekretariát MPC AD ubytování se snídaní za přijatelné ceny – cca 600 Kč/noc, samostatný pokoj 700 Kč/noc (s ohledem na volnou kapacitu hotelu).

 

 

 

 


Naši partneři:

01kv.jpg02kkraj.jpg03a-ambassador.jpg03aa_KSO_logo_2021_b.jpg03wochen.jpg04stasko.jpg05mkcr.jpg06msmt.jpg07thermal.jpg08-opera-plus.png12b_klasika_plus_2022.jpg12boheml.jpg13venus.jpg15b-cro-kv-2.jpg15cro.jpg16-becherovka2021.jpg17miro.jpg19pupp.jpg21richmond.jpg22seouloratotio.jpg23astoria.jpg25hlascent.jpg27zivy_kraj.jpg28-hudebni_rozhledy.jpg29_baerenreiter_praha_K.jpg30-Agentura-K.png31-festival-Kutna-Hora.jpg32-In_Premium.jpg